Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen tot 18 jaar met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling in bewegen of met problemen tijdens het bewegen. De kinderfysiotherapeut heeft zich gedurende een driejarige master gespecialiseerd op het bewegend functioneren bij kinderen.

Het doel van de behandeling is om het kind in zijn dagelijks leven beter te kunnen laten functioneren. Het specialistisch handelen van de kinderfysiotherapeut wordt gekenmerkt door een leeftijdsadequate benadering van het kind door aan te sluiten bij de belevingswereld van ieder kind. Gedurende de behandeling worden ouders/verzorgers nauw betrokken bij het proces en worden zij voorzien van informatie en adviezen. Daarnaast kan er, indien nodig, ook communicatie plaatsvinden tussen leerkrachten, huisartsen en andere betrokkenen.

Je kunt de kinderfysiotherapeut raadplegen wanneer bijvoorbeeld de volgende dingen opvallen bij onderstaande leeftijden:

Zuigelingen (0-18 maanden)

 • Het kind heeft een voorkeurshouding of verandering van de vorm van het hoofd.
 • Het kind ontwikkelt zich langzamer of anders vergeleken leeftijdsgenoten.
 • Het kind zit niet lekker in zijn of haar vel, huilt veel en/of is gespannen.
 • De spanning van het lichaam van het kind voelt anders aan vergeleken leeftijdsgenootjes; het kind beweegt stijf of slapjes.
 • Het kind heeft een aangeboren afwijking of aandoening, zoals het syndroom van Down, Cerebrale Parese of Spina Bifida.

 

Peuters (18-48 maanden)

 • Het kind heeft moeite met het aanleren van nieuwe vaardigheden, zoals rennen, springen, klimmen, fietsen en/of tekenen.
 • Het kind ontwikkelt zich langzamer of anders vergeleken leeftijdgenoten.
 • Het kind lijkt onhandig (bijv. veel stoten of vallen) of heeft angst voor bewegen.
 • Het kind heeft een aangeboren afwijking of aandoening, zoals het syndroom van Down, Cerebrale Parese of Spina Bifida.

 

Kinderen van basisschoolleeftijd (4-12 jaar)

 • Het kind heeft problemen op het gebied van alledaagse vaardigheden, bijvoorbeeld aan-, en uitkleden, veters strikken.
 • Het kind heeft problemen op het gebied van spelvaardigheden, bijvoorbeeld rennen, springen, hinkelen of het gooien van een bal.
 • Het kind heeft problemen op het gebied van schoolse vaardigheden, bijvoorbeeld problemen bij tekenen en schrijven.
 • Het kind lijkt onhandig (bijv. veel stoten of vallen) of heeft angst voor bewegen.
 • Het kind heeft een (sport)blessure.
 • Het kind heeft een aangeboren afwijking of aandoening, zoals het syndroom van Down, Cerebrale Parese of Spina Bifida.

 

Adolescenten (12-18 jaar)

 • Het kind heeft problemen op het gebied van de grove en fijne motorische ontwikkeling, bijvoorbeeld met alledaagse vaardigheden, spelvaardigheden en schoolse vaardigheden.
 • Het kind heeft klachten tijdens de groeispurt.
 • Het kind heeft een afwijkende houding.
 • Het kind heeft een (sport)blessure.

 

Behandeling

De eerste afspraak met de kinderfysiotherapeut start altijd met een vraaggesprek over de reden van komst, de hulpvraag, de zwangerschap, de bevalling, de (motorische) ontwikkeling na de bevalling en eventuele overige belangrijke informatie. Wanneer de kinderfysiotherapeut een duidelijk beeld heeft van het probleem wordt het onderzoek gestart. Het onderzoek bestaat uit afhankelijk van de leeftijd van het kind uit;

 • het inspecteren van het lichaam van het kind (stand schouders, rug, benen).
 • het observeren van het bewegen van het kind.
 • het in kaart brengen van de motorische ontwikkeling (evenwicht, het mikken en vangen en de handvaardigheid) middels een meetinstrument en de resultaten vergelijken met leeftijdsgenoten
 • onderzoek naar de belemmerende factoren voor optimaal bewegen/ontwikkelen.
 • problemen op het grofmotorische gebied (lopen, rennen, springen, hinkelen, enzovoort) en/of op het fijnmotorisch gebied (tekenen, knutselen en knippen) worden uitgebreid bekeken.
 • bij een blessure wordt uitgebreid bekeken en onderzocht waar de primaire oorzaak vandaan komt.

De behandeling bestaat uit het geven van passende informatie, kind-specifieke adviezen en oefeningen. Wanneer de oorzaak van de vertraagde/afwijkende ontwikkeling van fysieke aard is, kan de kinderfysiotherapeut de ontwikkeling stimuleren door het geven van kindspecifieke adviezen en oefeningen. De behandeling van blessures is gericht op het oplossen van de primaire oorzaak.

Twijfel je of de klacht van je kind geschikt is voor de kinderfysiotherapeut of heb je een andere vraag. Neem dan contact op met Lianne. Zij is telefonisch bereikbaar via 0172-473887 of via lianne@kruijdenberg.nl