Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen bij bewegen. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak. De kinderfysiotherapeut heeft zich gedurende een driejarige master gespecialiseerd op het bewegend functioneren bij kinderen.

 

Werkwijze:
Het specialistisch handelen van de kinderfysiotherapeut wordt gekenmerkt door een leeftijdsadequate benadering van het kind en coaching van ouders/verzorgers. De behandeling is gericht op het stimuleren van de motorische ontwikkeling. Dit wordt spelenderwijs gedaan en met kindvriendelijke materialen. Hierdoor sluit de behandeling aan bij de belevingswereld van uw kind. Doel van de behandeling is om het kind in zijn dagelijks leven beter te kunnen laten functioneren. Gedurende de behandeling worden ouders/verzorgers nauw betrokken bij het proces. Daarnaast kan er, indien nodig, ook communicatie plaatsvinden tussen leerkrachten, huisartsen en pedagogen.

 

Voor wie:
U kunt de kinderfysiotherapeut raadplegen wanneer u bijvoorbeeld de volgende dingen opvalt:

 

Zuigelingen:
 • Een duidelijke voorkeurshouding heeft.
 • Veel huilt en/of gespannen is.
 • Zich veel strekt of juist erg weinig spierspanning heeft.
 • Moeilijk contact met de omgeving maakt.
 • Over- of ondergevoelig is voor aanraken en/of bewegen.
 • Zich duidelijk langzamer ontwikkeld dan leeftijdsgenoten.
 • Aangeboren afwijkingen of ziektes (zoals syndroom van Down, cerebrale parese, spina bifida)

 

Peuters:

 • Moeite heeft met het aanleren van nieuwe vaardigheden (zoals rennen, springen, klimmen en fietsen op een driewieler)
 • Laat of afwijkend loopt.
 • Een lage of hoge spierspanning heeft.
 • Hypermobiel (heel erg lenig) is.
 •  

Kinderen van de basisschool:
 • Problemen op het gebied van alle daagse vaardigheden (bijv. aan-, en uitkleden, veters strikken etc.)
 • Problemen op het gebied van spelvaardigheden (bijv. puzzelen, knutselen etc.)
 • Problemen op het gebied van schoolse vaardigheden (bijv. tekenen, schrijven etc.)
 • Onhandigheid in het bewegen (bijv. veel stoten of vallen)
 • Achterstand in het bewegen t.o.v. leeftijdsgenoten of angst voor bewegen.
 •  

Kinderen van het voortgezet onderwijs:
 • Problemen op het gebied van grove en fijne motoriek
 • Klachten tijdens de groeispurt
 • Slechte houding
 • Sportblessures
 •  

Twijfelt u of de klacht van uw kind geschikt is voor de kinderfysiotherapeut of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met kinderfysiotherapeut Lianne; lianne@kruidenberg.nl.