Coronavirus

Kruijdenberg centrum voor fysiotherapie en fysiofit biedt zorg op afstand.

 

Op basis van de aangescherpte maatregelen vanuit het kabinet is onze praktijk alleen nog online geopend. Wij bieden dus geen zorg meer aan op de praktijk.
Wel blijven we ons inzetten om de huisartsenzorg en de ziekenhuizen zoveel mogelijk te ontlasten door patiënten met bewegingsproblemen te adviseren en op afstand te behandelen. Zorg op afstand kan via een videoconsult of telefonisch.

In dit video of telefonisch consult kunnen we je voorlichten en adviezen geven en is het mogelijk een volledig oefenprogramma aan te bieden, aangepast aan jouw persoonlijke situatie.

Omdat experts verwachten dat het virus nog langere tijd ons zorgstelsel zal belasten is het belangrijk dat we fysiotherapeutische zorg op afstand blijven bieden. Zo kunnen we mensen op de been houden waarvan een operatie nu is uitgesteld en mensen blijven helpen met de revalidatie die reeds in gang is gezet. Daarnaast kunnen wij op dit moment de druk op de huisartsen verminderen door consult-vragen over acute beweegzorg op ons te blijven nemen. 

Op advies van de overheid zijn onze groepslessen fysiofit tot nader order maar in ieder geval tot en met 6 april komen te vervallen.