VO2-Max.meting

De maximale zuurstofopname

De VO2-max. norm is de meest gebruikte waarde voor het bepalen van iemands conditie, welk gemeten wordt door middel van een sub maximale dan wel een maximale inspanningstest. Hierbij is het belangrijk dat de test sportspecifiek is en er veel spiermassa gebruikt wordt. Daarvoor worden deze metingen vaak uitgevoerd op fietsergometers, loopbanden en eventueel op een roeiapparaat. De VO2-max. kan via een ademgasanalyse apparaat worden bepaald of door formules worden berekend.

Sinds kort beschikt de praktijk over een VO2-max. ademgasanalyse meetapparaat. Vooral voor duursporters is deze meting interreassant en helpt het in de trainingsopbouw en geeft het inzicht in de energiehuishouding van het lichaam.

De test

Bij de test word de weerstand steeds verder geïntensifieerd en moet steeds een grote arbeid geleverd worden tot het maximale vermogen. Hiervoor is energie nodig. Voor het opwekken van deze benodigde energie in de spieren, het aan- en ontspannen, is heel veel zuurstof nodig. Hoe meer zuurstof opgenomen en verwerkt kan worden in de spieren hoe hoger de uitkomst van de VO2-max. waarde.

Anarobedrempel

Tijdens de test komt er een moment dat benen gaan verzuren, dat is de anaerobedrempel. Dit omslagpunt is belangrijk voor de inspanningscapaciteit. Deze drempel is wederom met een sub test te bepalen, dan wel via het ademgasanalyse apparaat welk de verhouding van ventilatie ten opzichte van de zuurstofopname en/of de verhouding tussen de koolstofdioxide productie en zuurstofopname bepaalt. Deze factor is voor de duursporter de belangrijkste prestatiebepalende factor, omdat deze anaerobedrempel aangeeft tot welke intensiteit het lichaam nog in staat is om koolhydraten en vetten om te zetten tot energie.

Waarom een inspanningstest?

Bij ervaren en goedgetrainde amateur sporters (ongeblesserd) geeft de uitslag van de test een goede trainingsrichtlijn voor het gehele seizoen op basis van hartfrequentie. Wanneer de test met regelmaat afgenomen zou worden in een gelijkwaardige setting, geeft de uitslag een referentie welke bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij herstel van ziekte of blessure. Bij de ongetrainde danwel redelijke amateursporters geeft de test de huidige situatie weer. Op basis hiervan en de hartfrequentie kan trainingsadvies gegeven worden.

Voorwaarde

Is de VO2-max.test alles bepalend? Nee. Tijdens het beoefenen van sport zijn ook andere factoren zoals mentaliteit, sport en spel inzicht en stressbestendigheid belangrijk voor de hoogte van de sportprestatie. Maar een goede VO2-max. ofwel conditie is wel een voorwaarde om goed te kunnen presteren in duursport.

Interesse?

Mocht u interesse hebben in een VO2-max. test of andere testen, trainingsadviezen of blessure behandeling/preventie dan kunt u ook bij ons terecht.