4. Sportspecifieke training

Hervatten sportactiviteiten

Binnen de sportbelasting worden hogere eisen gesteld aan het lichaam. Daarom wordt middels specifieke apparatuur in een speciaal ingerichte zaal getraind aan snelheid en explosiviteit om de sporter zo specifiek mogelijk op te trainen als voorbereiding op het hervatten van de sportactiviteiten.

Herintrede in de sport

Met name het in beeld brengen van prestaties en het op trainen van kracht- en stabiliteit verschillen komen aan bod tijdens het werken in deze fase. Vaak worden testen en metingen zoals bijvoorbeeld de Biodex en Vo2 max uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van de te halen doelen. Het einddoel wordt behaald zodra de sporter zijn of haar herintrede kan gaan maken in de sport.

Sportfysiotherapeut

De kennis die nodig is voor het simuleren van sportspecifieke bewegingen en de daarbij horende trainingsmethodes is het domein van de sportfysiotherapeut. Deze werkt dan ook meestal in deze fase met de patiƫnt vanuit de sportspecifieke ruimte.