• 8 weekse loopcursus

5. Veld of baan specifieke training

Return to sport

Zaalsport, veldsport en atletiek kunnen bij ons op hun eigen ondergrond getraind worden, dit maakt onze praktijk uniek in Nederland!

Deze laatste stap komt vanuit de werkwijze in de topsport. Binnen de topsport is de fysiotherapeut vaak aanwezig op de plek waar de sport wordt uitgevoerd waardoor de sporter kan worden geanalyseerd en problemen in het bewegen kunnen worden bijgesteld.

Verschillende ondergronden

Doordat wij beschikken over verschillende ondergronden kan ook de amateursporter bij ons gezien worden in zijn sportspecifieke omgeving en kan er gebruik gemaakt worden van het eigen schoeisel en sportmateriaal. Dit helpt ons om prestaties te verbeteren en problemen in het bewegen beter te doorgronden.

Advies

Het is voornamelijk de sportfysiotherapeut die in deze laatste fase het meest ingezet wordt. Deze manier van werken geeft de sportfysiotherapeut een onderbouwde methode om de sporthervatting op wedstrijdniveau te kunnen adviseren.