Dry Needling

Aanprikken van spieren

Dry Needling is een vrij nieuwe behandelmethode binnen de fysiotherapie. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt. Op deze manier raken die snel en langdurig ontspannen. Dry Needling is geen opzichzelfstaande therapie maar een techniek, die onderdeel is van de totale fysiotherapeutische behandeling.

Dry Needling is een behandeltechniek waarbij een zeer dunne, niet-holle naald door de huid in een spier gestoken wordt. Deze techniek is uiterst effectief voor behandeling van myofasciale pijn en triggerpoints. Triggerpoints zijn kleine verhardingen in een spier die voor flinke uitstralende pijnklachten kunnen zorgen. Dry Needling moet niet verward worden met acupunctuur. ‘Dry’ duidt aan dat er niets geïnjecteerd wordt met de naald, er wordt alleen geprikt in het triggerpoint.

Werkwijze

Een triggerpoint zorgt er voor dat in de betreffende spier een strakke band ontstaat. Het triggerpoint is voelbaar als het meest pijnlijke punt in deze strakke band. De spier kan minder goed functioneren door deze plaatselijke verkramping en naast pijn kunnen ook zwakte en verlies van coördinatie ontstaan. Door in het triggerpoint te prikken met een naaldje, wordt een Local Twitch Response opgewekt. Dit is een onwillekeurige samentrekking van de spiervezels, die er voor zorgt dat de spier meteen ontspant en de spierstofwisseling gaat herstellen. Hierdoor verdwijnt het pijnlijke gebied dat door het triggerpoint veroorzaakt werd.

De behandeling

De steriele naaldjes die voor Dry Needling gebruikt worden, zijn heel dun. De therapeut voelt eerst waar de strakke streng en het triggerpoint zich bevinden. Het triggerpoint wordt door de vingers vastgezet waarna het naaldje snel door de huid wordt getikt. Dit is nagenoeg pijnloos. Daarna brengt de therapeut het naaldje door de spier naar het triggerpoint toe, dit geeft een dof of zeurend gevoel. Als de punt van het naaldje het triggerpoint bereikt, reageert de spier met een Local Twitch Response, die voelt als een schokje of een plaatselijke kramp. De therapeut beweegt het naaldje op en neer om zoveel mogelijk vezeltjes van het triggerpoint los te maken. Afhankelijk van de spier waarin het punt zich bevindt en het aantal triggerpoints in de spier, kunnen de twitches zeer hevig zijn. Ook kan de uitstralende pijn, die door het triggerpoint veroorzaakt wordt, gevoeld worden tijdens de behandeling.Een ander fenomeen dat op kan treden tijdens de behandeling is een zogenaamde vegetatieve reactie; men wordt ineens zweterig of rillerig, misselijk of wat licht in het hoofd. Deze reactie is, hoewel onplezierig, onschuldig en van voorbijgaande aard. Omdat er een vegetatieve reactie op kan treden, zal er altijd in liggende houding worden behandeld.

Na de behandeling

Na de behandeling kan de spier gevoelig, stijf of beurs (‘blauwe plek’) aanvoelen. Daarnaast kan er uitstralende pijn gevoeld worden. Ook kunnen er soms blauwe plekjes te zien zijn. Dit alles duurt meestal niet lang, hooguit een dag of twee. Daarna treedt een merkbare verbetering op, met name de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen af. De bewegelijkheid neemt toe doordat de spier meer ontspannen is. Ook kan met verbetering ervaren in kracht en coördinatie.

Voordelen

Hoewel de techniek van Dry Needling meestal als onprettig ervaren wordt, is hij zeer effectief om een snel herstel te bereiken. Directe ontspanning en herstel van de stofwisseling in de spier zelf, resulteren in een zeer snelle pijnafname en functieherstel van de spier. Als de spieren ontspannen zijn, kan er worden gewerkt aan de bewegelijkheid van de gewrichten en aan het verbeteren van kracht en coördinatie. Dry Needling is dus geen zelfstandige therapie maar een techniek, die onderdeel is van de totale fysiotherapeutische behandeling.

Erkende behandeltechniek

Volgens de wet BIG (art. 36) is triggerpoint Dry Needling geen voorbehouden handeling. Fysiotherapeuten in Nederland, die daarvoor een relevantie vervolgopleiding hebben gedaan, mogen deze behandeltechniek toepassen.