• 8 weekse loopcursus

Sportfysiotherapie

Trainend werken aan herstel

Vanwege de diepgaande kennis van sport en de uitgebreide faciliteiten op sportgebied, staat de sportfysiotherapie bij Kruijdenberg centraal. De sportfysiotherapeut speelt een centrale rol in het behandelproces en zal de sporter begeleiden bij vervangende trainingen tijdens de herstelperiode en verder optrainen tot de sporter de herintrede in de sport weer kan maken. Ook het medisch netwerk (sportartsen en orthopeden) van de sportfysiotherapeut kan bijdrage aan een snellere behandeling en minder verlies van trainingstijd.

Werkwijze

De sportfysiotherapeut is een bewegingsanalyticus, hij bekijkt het bewegen van de sporter tijdens het uitvoeren van zijn sport om te zien waardoor de (overbelastings)problemen bestaan. Vervolgens zal de sportfysiotherapeut door het afnemen van fysieke testen en metingen verder in beeld brengen waar de hersteltrainingen zich op moeten richten.

Testen en prestatiemetingen vormen een belangrijk onderdeel van de sportfysiotherapeutische behandeling. Videoanalyse, conditietesten, spronghoogte metingen en functionele kracht- en coördinatietesten vormen veelal een centraal onderdeel in het behandelproces.

Behandeling

De behandeling van de sportfysiotherapeut bestaat vaak uit training. Deze training is globaal in twee fases opgedeeld. De eerste fase zorgt voor herstel van het weefsel. Hierin is het belangrijk dat de sporter met een aangepast trainingsprogramma door kan blijven bewegen om zo min mogelijk achteruitgang te krijgen. De tweede fase richt zich op het herstellen van de eerder gemeten prestatieverschillen van de sporter. Functioneel en sportspecifiek trainen is hier een belangrijke doelstelling.

Sportspecifiek trainen

In de praktijk zijn nagenoeg alle faciliteiten aanwezig om bewegingen uit de meeste sporten te kunnen simuleren. Omdat we beschikken over een sportvloer, buiten kunstgrasveld een een stuk atletiekbaan is het mogelijk om een sporter te trainen in de bewegingen en met het materiaal dat tijdens de sport gebruikt wordt. Deze unieke mogelijkheden geven onze sportfysiotherapeuten meer kennis en inzicht in het bewegen en trainen van de sporter en boeken hierdoor sneller resultaat.